Sijoittajainformaatio

Rahoitusvälineiden markkinat -direktiivin ("MiFID") voimaan saattamiseen liittyvä lainsäädäntö ja muu sääntely tulivat voimaan 1.11.2007. Koska haluamme taata korkeatasoista asiakaspalvelua, olemme koonneet tälle sivulle asiakkaidemme tiedoksi lainsäädännön mukaista sekä muuta tärkeää asiakasinformaatiota. Muuttuneen lainsäädännön tavoitteena on ensisijaisesti parantaa sijoittajien suojaa. Sijoittajille on ohessa tarjolla tietoa muun muassa Sp-Rahastoyhtiöstä ja sen toimintaperiaatteista, sen tarjoamista palveluista sekä rahoitusvälineistä ja niihin liittyvistä riskeistä.

Asiakkaiden luokittelu

Asiakkaiden luokittelukriteerit
Lomake asiakkaan luokittelun muuttamiseksi

Tietoa Sp-Rahastoyhtiöstä, sen tuotteista, palveluista ja menettelytavoista

Tietoa Sp-Rahastoyhtiöstä, sen menettelytavoista ja rahoitusvälineiden riskeistä
Kannustimet Sp-Rahastoyhtiössä
Asiakkaan varallisuuden säilyttäminen Sp-Rahastoyhtiössä
Asiakasvalitusten ja -palautteiden käsittely Sp-Rahastoyhtiössä

Sp-Rahastoyhtiön noudattamat periaatteet

Toimeksiantojen toteuttamisperiaatteet ja toimeksiantojen käsittely

Eturistiriitatilanteiden välttämistä ja hallintaa koskevat toimintaperiaatteet

Sijoitusten arvostamisperiaatteet

Suositus eräiden tunnuslukujen säännöllisestä raportoinnista

Palkitseminen

Sp-Rahastoyhtiö Oy:n omistajapolitiikka

Sp-Rahastoyhtiön sisäpiirirekisterin nähtävilläpito

Sp-Rahastoyhtiön sisäpiirirekisteri muiden kuin yhtiön omien sijoitusrahasto-osuuksien osalta on nähtävillä Euroclear Finland Oy:ssä ja heidän NetSire-internetpalvelussaan.

Sp-Rahastoyhtiön omien rahasto-osuuksien osalta rekisteri on nähtävissä Sp-Rahastoyhtiön tiloissa.