Miten koroilla tehdään tuottoa?

Korkorahastoissa korkoja ei ajatella samalla tavalla kuin perinteisellä talletus- tai käyttelytilillä. Ajattelutapa on päinvastainen kuin osakkeiden kanssa: markkinakorkojen nousu heikentää omistamiesi korkopaperien arvoa ja lasku taas vahvistaa sitä.

Korkopapereihin sijoittanut on siis voitolla, kun korot laskevat suhteessa sijoitusajankohtaan ja tappiolla, kun ne nousevat.

Liikuta viereistä palkkia ja näet miten 5%:n tuotolla tehty 100€ sijoitus viiden vuoden joukkolainaan muuttaa arvoaan korkotason muuttuessa.

10% 5% 0%« Työkalut